XtGem Forum catalog


traitimlanh9x sẽ hướng dẫn các bạn cài cấu hình bằng tay
..:: MANG MOBIFONE ::..
1. Nhấn Menu, đi đến Browser
2. Chọn Profile Settings và chọn Profile1 (or other unused profile).
3. Nhập Profile Name: MOBIFONE WAP
4. Nhập địa chỉ trang chủ Homepage URL: http://ngoisao.wap.sh
5. Mục Bearer: chọn GPRS
6. Mục Proxy: chọn Enable
7. Mục Bearer: chọn GPRS
8. Nhập IP Address: 203.162.21.114
9. Nhập Port: 3130/9201/8080
10. Thay đổi điểm truy cập APN: m-wap
11. Mục Login ID: mms
12. Mục Password: mms
13. Nhấn Save để lưu và thoát khỏi setting.

=>Cài đặt tự động
Soạn tin:
GPRS TênHãng LoạiMáy gửi đến 994 (Ví dụ: Nokia 7210: GPRS N7210 --> 994)
MMS TênHãngLoạiMáy gửi đến 994 (Ví dụ: Nokia 7210: MMS N7210 --> 994 )
Nếu máy hỏi mã pin thì nhập: 1234

..:: MANG VIETTEL ::..
1. Nhấn Menu, đi đến Browser
2. Chọn Profile Settings và chọn Profile1 (or other unused profile).
3. Nhập Profile Name: Viettel WAP
4. Nhập địa chỉ trang chủ Homepage URL: http://ngoisao.wap.sh
5. Mục Bearer: chọn GPRS
6. Mục Proxy: chọn Enable
7. Mục Bearer: chọn GPRS
8. Nhập IP Address: 192.168.233.10
9. Nhập Port: 8080
10. Thay đổi điểm truy cập APN: v-wap
11. Mục Login ID: mms
12. Mục Password: mms
13. Nhấn Save để lưu và thoát khỏi setting.

=>Cài đặt tự động
Soạn tin:
GPRS_TênMáy gửi đến 191 (Ví dụ: Nokia 3230: GPRS 3230 --> 191)
Nếu hỏi mã pin thì nhập: 1111

..:: MANG VINAPHONE ::..
1. Nhấn Menu, đi đến Browser 2. Chọn Profile Settings và chọn Profile1 (or other unused profile).
3. Nhập Profile Name: VINAPHONE WAP
4. Nhập địa chỉ trang chủ Homepage URL: http://ngoisao.wap.sh
5. Mục Bearer: chọn GPRS
6. Mục Proxy: chọn Enable
7. Mục Bearer: chọn GPRS
8. Nhập IP Address: 10.1.10.46
9. Nhập Port: 8000
10. Thay đổi điểm truy cập APN: m3-world
11. Mục Login ID: mms
12. Mục Password: mms
13. Nhấn Save để lưu và thoát khỏi setting.

=>Cài đặt tự động
Soạn tin:
GPRS đời_máy gửi đến 333 ( Ví dụ: Nokia 7210: GPRS 7210 --> 333)
MMS đời_máy gửi đến 333 ( Ví dụ: Nokia 7210: MMS 7210 --> 333)
Nếu máy hỏi mã pin thì nhập: 1111