Old school Easter eggs.


Boi tinh yeu

Ten cua ban:
Ten nguoi ay:

Boi ngay Bói tình yêu 2

  +    

Sau khi có kết quả bạn so dưới đây :

Số bạn càng lớn thì đường tình duyên của bạn càng tươi sáng !
< 10%    : tui xin chia buồn cùng bạn, chỉ là hi vọng thui bạn àh ...
10..20% : Hai bạn chỉ dừng lại ở mức tình bạn thui...
20..40% :  giữa hai bạn vẫn còn một khoảng cách khó lòng vượt qua được...
40..60% : Gắng lên tý nữa, tình cảm của hai bạn đã lớn hơn tình bạn hay tình anh em...Cố lên nha..
60..80% : Hai bạn đã cảm nhau rùi đó, Trong hai b